บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

บัตรรับรองพระแท้

ชื่อพระ :

Amulet name

บัตรรับรองพระแท้ โดย บริษัท พระนครปฐม จำกัด ได้รับการพิจารณาจากผู้ชำนาญการ

No. PNPT-0000000001

บัตรรับรองพระแท้

Certificate of Authenticity

  • บัตรนี้ออกให้โดยบริษัท พระนครปฐม จำกัด
  • พระองค์นี้ได้รับการพิจารณาจากผู้ชำนาญการด้านพระเครื่องตามหลักสากลนิยมของวงการพระเครื่อง
  • บริษัท พระนครปฐม ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพิ่มเติมพระองค์นี้ หรือยกเลิกบัตรรับรองพระเครื่องใบนี้ตามกฏข้อบังคับ

ท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่

www.pranakhonpathom.com

หรือตรวจสอบข้อมูลได้โดยการสแกน QR Code

เจ้าของพระ :

Owner

บริษัท พระนครปฐม จำกัด

วันที่ออกบัตร :

Date of issue

01-05-2560