พระนครปฐม

งานฉลองศาลาการเปรียญร้อยปีหลวงปู่บุญและสมศักดิ์เจ้าคณะตำบลชั้นเอก

 

งานฉลองศาลาการเปรียญร้อยปีหลวงปู่บุญและสมศักดิ์เจ้าคณะตำบลชั้นเอก วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ขอเชิญสั่งจองเจ้าสัวพระชัยวัฒน์ ตำรับหลวงปู่บุญ ลงชาดหรดา ย้อนประวัติศาสตร์

งานฉลองศาลาการเปรียญร้อยปีหลวงปู่บุญและสมศักดิ์เจ้าคณะตำบลชั้นเอก