พระเครื่อง พระนครปฐม Pra Nakhonpathom

ลงทะเบียนสมาชิกกับพระนครปฐม

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มี * ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากทางพระนครปฐมพบว่าข้อมูลท่านเป็นเท็จจะทำการตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกของท่าน

ต้องการเปิดร้านกรุณาส่งรูปพระเครื่องของท่านมาเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบพร้อมแจ้งข้อมูลการชำระค่าสมาชิกรายปี 2,000 บาท มาที่ ooddonwai@icloud.com หรือ ton_chanwut@hotmail.com หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาโทรติดต่อ 081-8181282 ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ชื่อสำหรับเข้าสู่ระบบ : 

*

รหัสผ่าน : 

*

ชื่อสมาชิก : 

*

ที่อยู่ลูกค้า : 

*

จังหวัด : 

*

รหัสไปรษณีย์ : 

*

พระเครื่อง, Amulet, พระนครปฐม, Pra Nakhonpathom เบอร์โทรศัพท์ : 

พระเครื่อง, Amulet, พระนครปฐม, Pra Nakhonpathom เบอร์มือถือ : 

*

พระเครื่อง, Amulet, พระนครปฐม, Pra Nakhonpathom อีเมล์ติดต่อ : 

พระเครื่อง, Amulet, พระนครปฐม, Pra Nakhonpathom LINE ID : 

QR-Code : 

เลขที่บัตรประชาชน : 

*

รูปบัตรประชาชน :

ชื่อร้านค้า : 

*

รายละเอียดร้านค้า : 

*

การรับประกัน : 

*

การชำระเงิน : 

*

  1. ต้องชำระค่าสมาชิกตามที่กำหนด
  2. พระที่นำมาลงในร้านค้า จะต้องเป็นพระแท้ตามมาตรฐานสากล
  3. ถ้าพระที่นำมาลง มีการอุด ซ่อม แต่ง จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการตกลง ซื้อ-ขาย
  4. ต้องมีความรับผิดชอบในกรณีเกิดปัญหา หากลูกค้าเกิดความไม่พอใจในพระที่เช่าไป จะต้องไกล่เกลี่ย ตกลงกับลูกค้าด้วยเหตุผลอันสมควร
  5. ต้องมีพระที่เสนอขายตามรูปจริง
  6. พระที่นำมาลงในร้านค้าต้องเป็นพระของตนเองเท่านั้น ห้ามรับฝากขายพระของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้งาน ของทางเว็บอย่างเคร่งครัด ทางเว็บสามารถที่จะตัดสิทธิการเปิดร้านค้าของท่านได้ทันทีหากพบเห็นการฝ่าฝืนระเบียบ และในกรณที่ีเกิดการร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม คณะกรรมการฯจะทำการตรวจสอบและหากพบว่าร้านค้ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ไม่ว่าด้วยกรณีใด ทางเว็บสามารถที่จะตัดสิทธิการเปิดร้านค้าของท่านได้ทันที และไม่คืนเงินค่าสมาชิก ทั้งนี้สมาชิกจะต้องพึงปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี้ด้วย (หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อพระนครปฐมก่อนสมัคร)

 
 

* กรุณากรอกรหัสยืนยันตัวตนให้ถูกต้อง